• <optgroup id="uqqwa"><strong id="uqqwa"></strong></optgroup>
 • <optgroup id="uqqwa"></optgroup>
 • <object id="uqqwa"></object>
 • <table id="uqqwa"></table><input id="uqqwa"><strong id="uqqwa"></strong></input>
 • <input id="uqqwa"></input><div id="uqqwa"><strong id="uqqwa"></strong></div>
  <object id="uqqwa"></object>
 • 機構設置
  院系工作人員
  當前位置: 首頁 >> 機構設置 >> 院系工作人員

  單位 崗位角色 姓名 辦公室電話 郵箱
  化工 研究生工作負責人 姜曉濱 84986291 xbjiang@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 姜曉濱 84986291 xbjiang@dlut.edu.cn
  教務員 劉永霞 84986032 yxliu73@163.com
  教務員 閆素真 84986039 yansuzhen@dlut.edu.cn
  教務員 高南(盤錦) 0427-2631519 gaon@dlut.edu.cn
  輔導員 劉永霞 84986032 yxliu73@163.com
  輔導員 苗青 84986016 miaoqing@dlut.edu.cn
  輔導員 周峰 84986016 zhoufeng@dlut.edu.cn
  輔導員 王子豪 84986016 wangzihao@dlut.edu.cn
  輔導員 程琪 84986016 chengqi@dlut.edu.cn
  環境 研究生工作負責人 劉薇 84709160 liu_wei@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 劉禎禎 84706126 liuzhenzhen@dlut.edu.cn
  教務員 樊金萍 84706113 fanjinping@dlut.edu.cn
  輔導員 劉倩 84706548 Lq517@dlut.edu.cn
  生物 研究生工作負責人 韓璐璐 / luluhan@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 趙婷婷 84706144 zhaott@dlut.edu.cn
  教務員 王林 84708083 wang_lin@dlut.edu.cn
  輔導員 隋曉妍 84706248 suixiaoyan@dlut.edu.cn
  機械 研究生工作負責人 馬廣義 / gyma@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 邊悅玲 84707407 bianyl@dlut.edu.cn
  教務員 韓愈 84708812 yuhan@dlut.edu.cn
  教務員 李艷爽 84706592 jxgcss@dlut.edu.cn
  輔導員 李然 84706820 liran@dlut.edu.cn
  輔導員 于月濱 84706820 yuyb@dlut.edu.cn
  輔導員 杜劍威 84707857 jianweidu@dlut.edu.cn
  輔導員 崔世彤 84706820 cuishitong@dlut.edu.cn
  材料 研究生工作負責人 胡方圓 84709400 hufangyuan@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 楊艷華 84708369 yyhdut@dlut.edu.cn
  教務員 杜立輝 84707320 dlhqhl@dlut.edu.cn
  輔導員 李響 84708436 lx@dlut.edu.cn
  輔導員 于澤威 84708436 yzw@dlut.edu.cn
  輔導員 趙博 84708436 zhaobo2@dlut.edu.cn
  能動 研究生工作負責人 唐斌 84706816 btang@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 唐斌 84706816 btang@dlut.edu.cn
  教務員 李穎 84762542 liying3721@126.com
  輔導員 李剛 84708447 ligangdut@dlut.edu.cn
  輔導員 常晟 84708477 dutcs2022power@dlut.edu.cn
  電信 研究生工作負責人 葛宏偉 / hwge@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 葛宏偉 / hwge@dlut.edu.cn
  教務員 李宇琦 84708227 liyuqi@dlut.edu.cn
  教務員 范嘉琳 84708227 jialinfan@dlut.edu.cn
  教務員 閆佳 84708227 yanjia@dlut.edu.cn
  輔導員 張杰 84708479 zhangjie@dlut.edu.cn
  輔導員 李建男 84708479 lijiannan@dlut.edu.cn
  輔導員 李嘉 84708479 lijia2020@dlut.edu.cn
  輔導員 孫弋宸 84708479 sunyichen@dlut.edu.cn
  建工 研究生工作負責人 呂林 84706081 LuLin@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 郭景晨 84706967 guojingchen@dlut.edu.cn
  教務員 張麗敏 84707960 zhanglimin@dlut.edu.cn
  教務員 姜岳峰 84708101 jiangyf@dlut.edu.cn
  輔導員 顧茜 84707926 guqian@dlut.edu.cn
  輔導員 齊樂 84707926 qile@dlut.edu.cn
  輔導員 張澤遠 84707926 zhangzy@dlut.edu.cn
  輔導員 于澤偉 84707926 yuzewei@dlut.edu.cn
  運載 研究生工作負責人 侯文彬 84706474 houwb@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 張小鋼 84708452 zhangxg@dlut.edu.cn
  教務員 張巖 84709484 zhangy@dlut.edu.cn
  教務員 王雨晴 84709484 yuqingwang@dlut.edu.cn
  教務員 張楊 84706202 zhangyang@dlut.edu.cn
  輔導員 張睿 84708392 ruizhang@dlut.edu.cn
  輔導員 于亞洲 84708392 yuyazhou@dlut.edu.cn
  輔導員 唐健璐 84708392 tangjl@dlut.edu.cn
  輔導員 楊茜 84708392 yangqian@dlut.edu.cn
  人文 研究生工作負責人 陳高華 / cghly409@126.com
  研究生思政教育負責人 劉精晶 / ljj@dlut.edu.cn
  教務員 紀芳
  84706423 jifang66@dlut.edu.cn
  教務員 王雅萍 84707873 475311130@qq.com
  教務員 趙輝 84707873 dlutzhaohui@qq.com
  輔導員 張國祥 84707822 zhanggx@dlut.edu.cn
  經管 研究生工作負責人 宋曉兵 84706157 morningice@126.com
  研究生工作負責人 滕人軼(專業學位) 84707637 tengry@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 楊木 84707157 yangmu@dlut.edu.cn
  教務員 于水 84707388 yushui@dlut.edu.cn
  教務員 宿長海 84707447 schai@dlut.edu.cn
  教務員 楊春薇 84707427 yangchunwei@dlut.edu.cn
  教務員 張秋艷 84707300 zhangqy@dlut.edu.cn
  教務員 徐雪楓 84706577 xuxf@dlut.edu.cn
  教務員 葛立娟 84709820 dutemba@dlut.edu.cn
  教務員 王昱(盤錦) / fayebxch@163.com
  輔導員 尹春香 84706213 yinchx@dlut.edu.cn
  輔導員 老祎 84707465 laoyi@dlut.edu.cn
  輔導員 吳桐 84707465 wutong@dlut.edu.cn
  建藝 研究生工作負責人 于輝 84708530 yuhui@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 張碩 84709221 zhangshuo@dlut.edu.cn
  教務員 郭蕊 84708530 guorui@dlut.edu.cn
  輔導員 王加冕 84706090 wangjiamian@dlut.edu.cn
  輔導員 孫譽 84706090 sunyu6331@dlut.edu.cn
  馬院 研究生工作負責人 屈宏 84707219 sxquhong@163.com
  研究生思政教育負責人 張新奎 84707560 zxk@dlut.edu.cn
  教務員 孫梁 84707565 sunliang1@dlut.edu.cn
  輔導員 趙聰 84706428 zhaocong0518@dlut.edu.cn
  外語 研究生工作負責人 孫成志 84708553 czsun@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 孫成志 84708553 czsun@dlut.edu.cn
  教務員 孫曉 84707856 morningsun1228@163.com
  輔導員 張天昊 84708566 zhangtianhao@dlut.edu.cn
  物理 研究生工作負責人 韓永昌 / ychan@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 韓永昌 / ychan@dlut.edu.cn
  教務員 吳愛丹 84708370 wuaidan@dlut.edu.cn
  輔導員 張弛 84708376 zhangchii@dlut.edu.cn
  數學 研究生工作負責人 劉瀏 84708351-8141 beth.liu@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 孫壯 84708373 sunzhuang@dlut.edu.cn
  教務員 孫麗君 84708350 ljsun@dlut.edu.cn
  輔導員 崔弘揚 84708351-8302 cuihy@dlut.edu.cn
  光儀 研究生工作負責人 陳曉明 84706660 chen_xm@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 陳曉明 84706660 chen_xm@dlut.edu.cn
  教務員 李雪 84706240 lixue@dlut.edu.cn
  輔導員 梁棟 84706013 LiangDong@dlut.edu.cn
  張大煜 研究生工作負責人 趙劍楠 / jnzhao@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 黎曉明 84706028 lixiaoming2525@126.com
  教務員 譚瑛潔 84706294 tanyingjie@dlut.edu.cn
  輔導員 高夢娜 84706284 gaomengna0725@163.com
  體育 研究生工作負責人 劉海斌 84708541 liuhaibin@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 劉海斌 84708541 liuhaibin@dlut.edu.cn
  教務員 傅鶴宇 / fuheyu@dlut.edu.cn
  教務員 呂兆峰(盤錦) 0427-2631366 lzf0304@dlut.edu.cn
  輔導員 畢然 / biran90@dlut.edu.cn
  國教 研究生工作負責人 郭涵寧
  hanning.guo@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 張焱 84707726 zhang.0911@dlut.edu.cn
  教務員 杜雪玲 84770809 duxl@dlut.edu.cn
  教務員 田絲雨 84777829 tiansy0310@dlut.edu.cn
  輔導員 田絲雨 84770162 tiansy0310@dlut.edu.cn
  軟件 研究生工作負責人 孔維強 62274401 wqkong@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 王雷 62274458 dlutwanglei@dlut.edu.cn
  教務員 龍秀敏 62274460 longxm@dlut.edu.cn
  教務員 劉丹 62274463 ld412@dlut.edu.cn
  輔導員 孫垂進 62274469 sunchuijin@dlut.edu.cn
  微電子 研究生工作負責人 楊一鳴 / ymyang@dlut.edu.cn
  研究生思政教育負責人 李一鳴 / lym@dlut.edu.cn
  教務員 馮玉玲 62276634 yulingf@126.com
  輔導員 張福旭 62273213 zhangfuxu@dlut.edu.cn
  醫學部 研究生工作負責人 唐洪 84706002-301 tanghong@dlut.edu.cn
  教務員 杜新蘭 84706605 xldu@dlut.edu.cn
  海洋 研究生工作負責人 包永明 0427-2631777 biosci@dlut.edu.cn
  教務員 魏巍 0427-2631888 weiwei44023@dlut.edu.cn
  生命 研究生工作負責人 劉勇 0427-2631433 yliu@dlut.edu.cn
  教務員 史美云 0427-2631889 shimy@dlut.edu.cn
  盤錦校區 研究生思政教育負責人 丁占英 0427-2631981 dzy@dlut.edu.cn
  教學事務辦公室 曲倩 0427-2631953 quqian@dlut.edu.cn
  輔導員 范秋雨 0427-2631985 qyfan@dlut.edu.cn
  中白 研究生工作負責人 高俊峰 / gaojf@dlut.edu.cn
  思政工作負責人 武恒 84706258 wuheng@dlut.edu.cn
  教務員 張冰潔 84706615 zhangbj@dlut.edu.cn
  教務員 那曉 84706932 naxiao@dlut.edu.cn
  輔導員 李瑤瑤 84706615 liyy@dlut.edu.cn
  国产成人欧美精品视频 久久综合精品五月丁香 99久久只有精品国产 A无码久久一区二区三区
 • <optgroup id="uqqwa"><strong id="uqqwa"></strong></optgroup>
 • <optgroup id="uqqwa"></optgroup>
 • <object id="uqqwa"></object>
 • <table id="uqqwa"></table><input id="uqqwa"><strong id="uqqwa"></strong></input>
 • <input id="uqqwa"></input><div id="uqqwa"><strong id="uqqwa"></strong></div>
  <object id="uqqwa"></object>